Продукти

Категория: Общ консуматив

Ангиографски сетове
PTCA водач MarathonlMarathon+
Линия за монитиране на налягане
ИНФЛАТОР HAIKU
Манометър АНГИФЛАТОР
Инфлатор NOVA
Хемостатичен Y-конектор тип PUSH CLICK
Хемостатичен Y-конектор тип PUSH PULL
Кошница за захващане