Продукти

Категория: Стентове

CRONUS Plus Кобалт-Хром Стент система
BIOMIME ™ Sirolimus – излъчваща коронарна стент система
NexGen™– кобалт-хромова коронарна стентова система