Консуматив за инвазивна кардиология

Балони / INVENTO™ ПТКА дилатационeн катетър

 

 

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

Дилатационният катетър INVENTO ПТКА за бърза смяна е двуканален катетър за употреба при бърза смяна с полукомплайнсен надуваем балон, монтиран на дисталния край и два рентгеноконтрастни маркера, проксимален и дистален, за подпомагане на позиционирането на балона под флуороскопски контрол. Дилатационният балонен катетър се използва за прилагане на радиална сила с цел разширяване на тясни съдови сегменти. Дилатационният катетър INVENTO ПТКА за бърза смяна се предлага с различни големини на балона и с различни дължини.

 


ДАННИ INVENTO

 

Таблица 1. Диаметър на балона (измерен при 37,5°С, толеранс 0,10 mm между 8 и 16 ATM)

 

Налягане

Atm

1.25

1.50

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

4.00

2

0.96

1.21

1.71

1.96

2.21

2.46

2.71

2.96

3.21

3.71

4

1.06

1.31

1.81

2.06

2.31

2.56

2.81

3.06

3.31

3.81

6

1.16

1.41

1.91

2.16

2.41

2.66

2.91

3.16

3.41

3.91

8 (Номинално)

1.25

1.50

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

4.00

10

1.29

1.54

2.06

2.31

2.56

2.81

3.06

3.31

3.56

4.08

12

1.33

1.58

2.12

2.37

2.62

2.87

3.12

3.37

3.62

4.16

14

1.37

1.62

2.18

2.43

2.68

2.93

3.18

3.43

3.68

4.24

16 (RBP)

1.41

1.66

2.24

2.49

2.74

2.99

3.24

3.49

3.74

4.30

18

1.44

1.69

2.27

2.52

2.78

3.03

3.29

3.55

3.80

4.36

20

1.47

1.72

2.30

2.55

2.82

3.07

3.34

3.60

3.86

4.42

RBP (rated burst pressure) - стандартно налягане  - да не се надвишава