Консуматив за инвазивна кардиология

Общ консуматив / PTCA водач MarathonlMarathon+

PTCA водачите Marathon/Marathon+ са предназначени да улеснят поставянето на балонни дилатационни катетри в хода на перкутанна транслуминална  коронарна ангиопластика (PTCA) и перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA).