Консуматив за инвазивна кардиология

Общ консуматив / Хемостатичен Y-конектор тип PUSH PULL

Комплектът хемостатичен Y-конектор/с или без рататор/ е прецизно конструиран за употреба при перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика/ПТКА/ и всички други вътресъдови терапевтични процедури, при които се използва водещ катетър. Съвместимост с водач:0.014" до 0.038"/Водещ катетър: до 9 Fr.