Консуматив за инвазивна кардиология

Общ консуматив / Инфлатор NOVA

Инфлаторът NOVA е прецизно конструиран за употреба при перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика /ПТКА/ и всички други вътресъдови терапевтични процедури, при които се използва балонен катетър и се контролира налягането.

Описание:

NOVA е изделие за раздуване за еднократна употреба

Включва 20 см3 корпус на спринцовка с бутало, което може да бъде задействано чрез бутон, въртяща се ръкохватка, манометър и конектор за високо налягане с въртящ се мъжки накрайник тип luer.

Манометърът е градуиран между вакуум и 30 атм. с еквивалентна скала в PSI. Има два избора за захващане, като се промени положението на манометъра.