Партньори

Фирма МАКМЕД ООД работи  съвместно с фирми, за които качеството  и високото ниво на обслужване са фирмена философия. Нашите патньори притежават всички изискуеми сертификати, съгласно действащото законодателство в съответната страна на производство и в България

EN ISO 9001
EN ISO 13485
CE марка в съответствие с директива 93/42 ЕИО за медицинските изделия